Alimenty na dziecko – co warto wiedzieć?

Obowiązek alimentacyjny, jeśli chodzi o świadczenia finansowe na dziecko może zostać narzucony w wielu określonych przypadkach. Kwestia płacenia alimentów nie jest jednak taka prosta, na jaką by się mogła wydawać, a wszelkie zasady z nią związane są regulowane poprzez prawo. Alimenty na dziecko to świadczenia pieniężne, które są wypłacane przez członków rodziny, w większości przypadku jedno z rodziców. W niniejszym artykule poruszymy kilka ważnych kwestii na temat alimentów, a także ich konieczności ich płacenia.

Alimenty na dziecko – czym są?

Słowo 'alimenty’ wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza 'żywność’. Obecnie alimenty stanowią środki potrzebne na zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych, takich jak mieszkanie, żywność, odzież czy leczenie. Mówi o tym dokładnie art.128 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Obowiązek alimentacyjny realizowany jest poprzez regularne wpłaty określonych sum pieniężnych dziecku lub też jego opiekunowi. Należy zaznaczyć, że na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny wobec dziecka, które nie ma możliwości samodzielnie się utrzymać. Wysokość alimentów uzależniona jest bezpośrednio od potrzeb dziecka, a także możliwości zarobkowych czy majątkowych rodziców.

Istnieją różne formy alimentów dotyczących dziecka:

  • dobrowolne alimenty na dziecko
  • świadczenie zasądzone
  • alimenty na dziecko małoletnie
  • alimenty na dziecko pełnoletnie
  • alimenty na dziecko nienarodzone
  • alimenty na matkę dziecka

Do kiedy istnieje obowiązek alimentacyjny wobec dziecka?

Istotnym pytaniem jest: jak długo należy płacić alimenty na dziecko? Niestety nie istnieje żadna granica wiekowa. Kluczową kwestią nie jest tutaj bowiem pełnoletniość czy edukacja, a samodzielność. Obowiązek alimentacyjny istnieje dopóty, dopóki dziecko nie będzie w stanie utrzymać się samodzielnie. Należą się mu środki utrzymania oraz wychowania. Warto podkreślić jednak, że w przypadku pełnoletniego dziecka, które już się nie uczy rodzic może uchylić się od ciążącego na nim obowiązku. Rodzic musi wykazać jedynie, że świadczenie jest dla dużym obciążeniem, a w pełni sprawne dziecko dodatkowo nie dokłada żadnych starań w celu usamodzielnienia się i utrzymania – np. nie szuka pracy, odrzuca oferty od urzędu.

Jaka powinna być wysokość alimentów na dziecko?

Nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na pytanie o wielkość alimentów na dziecko. Trudno określić jaka musi być ich minimalna kwota, czy też jaki procent wynagrodzenia powinny one stanowić. Pewne jest, że na ich wysokość rzutują następujące kwestie:

  • realne, usprawiedliwione koszty potrzebne do utrzymania i wychowania dziecka
  • faktyczne możliwości zarobkowe oraz majątkowe rodziców

Warto podkreślić, iż alimentów na dziecko nie ustala się raz na zawsze. Mogą one zostać podwyższone – gdy sytuacja rodzica ulegnie poprawie, bądź też wzrosną potrzeby dziecka. Natomiast do obniżenia ich wielkości może dojść na skutek drastycznego pogorszenia się sytuacji zobowiązanego lub też znacznego zmniejszenia wydatków związanych z dzieckiem. W przypadku dziecka niepełnosprawnego na wielkość alimentów mają wpływ zarówno ponoszone wydatki (np. rehabilitacja), ale także pobierane świadczenia (np. renta).

W jaki sposób dochodzić alimentów na dziecko?

Powszechnie znaną i zarazem najpopularniejszą drogą jest wystąpienie do sądu z pozwem o alimenty. Sąd wydając wyrok ustali także dokładną kwotę, którą rodzić będzie zobowiązany łożyć comiesięcznie na dziecko. Coraz większą popularność zdobywają jednak postępowania mediacyjne. Na spotkaniu z mediatorem ustala się wszelkie kwestie związane z alimentami na dziecko. Taka ugoda mediacyjna w chwili zatwierdzenia jej przez sąd posiada identyczną wartość jak wyrok sądowy.

Dodaj komentarz