Czym są zajęcia sensoryczne i w jaki sposób mogą pomóc nam w wychowywaniu dziecka?

Zdecydowanie każdemu z rodziców, zależy w bardzo mocnym stopniu na tym, żeby jego dziecko miało możliwie łatwy i przyjemny start w dorosłe życie. Jednym z najważniejszych elementów ułatwiania przyszłych wyborów naszemu dziecku, jest postawienie na właściwy sposób edukacji. W związku z tym powstało wiele różnorodnych systemów edukacyjnych, które wykorzystują różne metody. Dzisiaj przyjrzymy się nieco metodzie zajęć sensorycznych – czym one są i jak mogą pomóc dziecku w rozwoju?

Czym są zajęcia sensoryczne?

Zajęcia sensoryczne, lub mówiąc ściślej, zajęcia integracji sensorycznej, to jedna z metod wspomagania właściwego rozwoju intelektualnego dziecka na etapie wczesnoszkolnym. Ich podstawowym zadaniem jest integracja pomiędzy odbieraniem bodźców ze wszystkich zmysłów u dziecka i nauka ich właściwego rozpatrywania i analizowania.

Żeby wytłumaczyć bardziej obrazowo, na czym polegają zajęcia sensoryczne, warto to przełożyć na nasz dorosły grunt. W pełni ukształtowany człowiek, widząc dany przedmiot, jest w stanie sporo powiedzieć o jego właściwościach. Wynika to z jego doświadczeń – wcześniej spotkał się już z tym przedmiotem, lub przedmiotem bardzo podobnym i na tej podstawie jest wysnuć kolejne wnioski. Należy pamiętać o tym, że u dzieci działa to nieco inaczej. Nasze pociechy nie mają odpowiedniego bagażu doświadczeń, który mógłby im pomóc we właściwym rozpoznaniu i ocenie sytuacji. Może go nabyć dzięki zajęciom sensorycznym.

Zabawy sensoryczne w edukacji dziecka – przykłady

Jako zabawy sensoryczne możemy zdefiniować właściwe wszystkie te czynności, gdzie dzieci uczą się prawidłowo wykorzystywać swoje zmysły – dotyk, smak, zapach. Przykładowo najprostszym rodzajem zabaw sensorycznych jest proszenie dziecka o opisywanie jego wrażeń pochodzących z codziennych czynności. Jeśli będzie utrzymane to w atmosferze zabawy, dziecko z całą pewnością lepiej nauczy się wyrażać swoje emocje i odczucia – niezależnie czy będą pochodziły z lepienia miękkiej plasteliny, czy składania chropowatych klocków.

Jakie mogą być przykłady zabaw sensorycznych? Można zaliczyć do nich między innymi:

  • przesypywanie lub przelewanie substancji z jednego zbiornika do drugiego;
  • pokonywanie torów przeszkód;
  • lepienie z plasteliny czy modeliny;
  • turlanie się, bieganie, skakanie;
  • malowanie.

Przykładów zabaw sensorycznych można znaleźć znacznie więcej. Każde z tych zajęć może zostać wykorzystanie przez przedszkole, w celu jak najlepszego ukierunkowania dziecka i umożliwienia mu dokładniejszego wglądu we własne emocje i odczucia.

Dodaj komentarz