Rozwody – czy to trudna decyzja i jak wytłumaczyć to dziecku?

Tak naprawdę jednoznacznie nie można określić, czy rozwód jest ciężką decyzją, ponieważ każdy podchodzi do niego w inny sposób. I to, w jakim stopniu rozwód jest trudny, to kwestia indywidualna. Dla jednych osób rozwód to rzecz oczywista po całkowitym rozpadzie małżeństwa, a dla jednych to spory dylemat, jeśli wydarzyła się sytuacja, która mogłaby przekreślić małżeństwo.

Rozwody z reguły są bardzo ciężkie nie tylko dla współmałżonków, ale również dla wspólnych dzieci, które bardzo często nie rozumieją, dlaczego rodzice nie mieszkają razem i dlaczego się nie kochają. Rozwód to ważny element życia wielu osób, ponieważ zamyka bardzo często długi okres życia.

Rozwód a opieka nad dzieckiem

Niewątpliwie rozwód Warszawa dotyczy również tematu opieki nad dzieckiem lub dziećmi. Zazwyczaj opieką zajmuje się jeden współmałżonek, a drugi pomaga w opiece nad dzieckiem płacą alimenty i zabierając dziecko raz na jakiś czas do siebie lub na wspólne wyjazdy.

Podczas rozwodu może zdarzyć się również tak, że jedno z rodziców zostanie pozbawione praw rodzicielskich lub zostaną one ograniczone. Wpływ ma na to wiele różnych czynników i ostateczną decyzję podejmuje sąd.

Podczas rozprawy rozwodowej sąd ma obowiązek określić to, w jaki sposób będzie wyglądała opieka nad dzieckiem lub dziećmi.

Plan opieki na piśmie

Oczywiście jest taka możliwość, aby oboje rodzice mieli pełne prawa rodzicielskie nad swoim dzieckiem lub dziećmi. Przepis, który to umożliwia wszedł w życie w 2009 roku i pojawił się po to, aby umożliwić pełnienie roli rodzica bez kłótni i konfliktów podczas rozwodu, ponieważ to bardzo często opieka nad dzieckiem powodowała brak możliwości porozumienia się dwóch stron.

Plan opieki na piśmie stworzony jest przez rodziców w porozumieniu z prawnikami i opisuje to, w jaki sposób będzie przebiegał dzień każdego z dzieci, aby rodzice oboje mogli uczestniczyć w ich życiu na takich samych warunkach.

Alimenty na dziecko

Jeśli zdarzy się tak, że jeden z rodziców przejmie opieką nad dzieckiem, a drugiemu zostaną ograniczone prawa rodzicielskie i będzie widywał się z dzieckiem np. tylko w weekendy lub raz na dwa tygodnie, to sąd zobowiązuje tego małżonka do płacenia alimentów na dziecko lub dzieci. Wysokość alimentów to sprawa indywidualna, ponieważ zależna jest od wielkości dochodów obydwojga małżonków.

Alimenty na dziecko są obowiązkowe i należy je płacić terminowo. Ponadto po kilku latach małżonek opiekujący się dziećmi może złożyć wniosek do sądu o podwyższenie alimentów, jeśli np. dochód pozwanego będzie znacznie wyższy niż ten na dzień rozwodu.

Czy rozwód może wpłynąć na psychikę dziecka?

Niestety tak może się stać i wszystko zależy od tego, jak wyglądała sytuacja w rodzinie, jak dziecko mocno przywiązane jest do rodzica, z którym nie będzie mieszkał oraz wszystko zależy też od wieku dziecka.

Dlatego osoby, które mają dzieci, a decydują się na rozwód, powinny przemyśleć wizytę dziecka u psychologa. Taka pomoc na pewno okaże się dobra, ponieważ przede wszystkim specjalista pomoże dziecku zrozumieć problem i wyjaśni całą sytuację w odpowiedni sposób.

Rozwód z obcokrajowcem

W dzisiejszych czasach bardzo często zdarzają się małżeństwa pomiędzy osobami z różnych krajów. W takich małżeństwach dochodzi również do rozwodów z różnych powodów. Niestety zdarzają się też małżeństwa fikcyjne, które mają miejsce po to, aby jedna z osób mogła otrzymać obywatelstwo w danych kraju.

Wszystkiego na temat rozwodu z obcokrajowcem można dowiedzieć się, czytając artykuł na stronie: http://rozwod-warszawa.com.pl/rozwod-z-obcokrajowcem.html

Taki rozwód będzie przebiegał w podobny sposób i jeśli małżeństwo było prawdziwe to również będzie niósł za sobą te same emocje, które są w przypadku tradycyjne rozwodu. Kwestia opieki nad dzieckiem w takim wypadku może być jeszcze bardziej konfliktowa, jeśli małżonkowie będą mieszkali w innych krajach.

Dodaj komentarz